close
تبلیغات در اینترنت
کاروند
مجموعه مقالات استاد احمد کسروی
 
گفتار های پر بازدید
 
گفتار های بختامدی
اصفهان یا اسپهان

شهر معروف ایران که امروز "اصفهان" می نویسیم این واژه شکل عربی نام آن شهر است.

در کتابهای پهلوی آن را "سپاهان" نوشته اند و موسی خورنی "آسباهان" می نامد.

آنچه ما دانسته ایم "سپاهان" در کتابهای پهلوی، که سپس به زبان شاعران نیز افتاده، شکل درست واژه نیست بلکه به علتی -که اینجا جای یاد کردن آن نیست- چنین واژه ای را پدید آورده اند.

اگر شکل درست پارسی واژه را خواسته باشیم "اسبهان" با زیر الف یا زبر آن است.

 

استاد احمد کسروی - ماهنامه ی پیمان - سال یکم - شماره ی پنجم - بهمن ماه 1312

شمار بازدید از این گفتار: 14
فرهشت های پیوسته: چند واژه ,
|
برتری گفتار : 5
|
شمار ستاره دهندگان : 2
|
گردایش برتری ها : 10